ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

webboard

หัวข้ออื่นๆ


สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 28 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
944 คน
22954 คน
74986 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13

 


Link หน่วยงานราชการ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ยินดีต้อนรับ                                                                                                                                                                                                                         

 

รูปกิจกรรม

  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลและแผนชุมชน ตำบลบ้านสร้าง ปี พ.ศ. 2559-2561

      โครงการศึกษาดูงาน 2558

     โครงการวันเด็ก 2558  

      โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2556    

     โครงการอบรมให้ความรู้กล่มอาชีพทางการเกษตร "การปลูกมะนาวนอกฤดู" ประจำปี 2558

      โครงการประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2558
                                                                                   
     งานกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2556


     ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี 
     ร่วมกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือ
     ประชาชน  ในตำบลบ้านสร้างที่ประสบภัยนำท่วม


             

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สมาชิกสภา 
     พนักงานส่วนตำบลและ อปพร. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
     วันแม่ ประจำปี 2554

                                                                                                                             

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างร่วมกับพนักงาน
     ส่วนตำบล  พนักงานจ้างและประชาชนในพื้นที่ร่วมแก้ไข
     ปัญหาน้ำท่วม ม.8


     โครงการอรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะ
     ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล ที่จังหวัดระยอง 
     ระหว่างวันที่  21-23  มิถุนายน  2554


     โครงการอบรมครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี2554
     ร่วมกับโครงการอบรมเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ประจำปี 2554


    งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2556
    งานวันเด็กปี 2556  ณ  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
    งานสงกรานต์ปีงบประมาณ  2556
    ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 53

 

ข่าวประกวดราคา  จัดซื้อ - จัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะถนนสายบ้านสร้าง - สารภี  หมู่ที่ 5,6
              ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบางหอย หมู่ที่ 9
             ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองชาวเหนือ-วังเรือ หมู่ที่ 1,2,3
             ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่อง หมู่ที่ 1
             ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 2
             ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านมูลเหล็ก
             ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคูตานพ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสร้าง
             ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล
 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558
  ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล  จำนวน 3 ตำแหน่ง  1). ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7 ) จำนวน 1 อัตรา  2). นิติกร 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา  3) นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะโอน

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
   ประชาสัมธ์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 

 

          ประกาศสอบครูปีงบประมาณ 54   

 

          บันทึกข้อความประกาศสอบครู    

    

          ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 

 

 


 

Copyright (c) 2010 by bansang.org