ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

webboard

หัวข้ออื่นๆ


สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

 สถิติวันนี้ 220 คน
 สถิติเมื่อวาน 191 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2875 คน
34577 คน
49659 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13

 


Link หน่วยงานราชการ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ยินดีต้อนรับ                                                                                                                                                                                                                         

 

รูปกิจกรรม


      โครงการศึกษาดูงาน 2557

     โครงการวันเด็ก 2557

     โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปีงบประมาณ 2556

      โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2556    

      โครงการนวดแผนไทย 2555

      โครงการประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2557
                                                                                   
     งานกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2556


     ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี 
     ร่วมกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือ
     ประชาชน  ในตำบลบ้านสร้างที่ประสบภัยนำท่วม


     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สมาชิกสภา 
     พนักงานส่วนตำบลและ อปพร. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
     วันแม่ ประจำปี 2554


     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างร่วมกับพนักงาน
     ส่วนตำบล  พนักงานจ้างและประชาชนในพื้นที่ร่วมแก้ไข
     ปัญหาน้ำท่วม ม.8


     โครงการอรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะ
     ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล ที่จังหวัดระยอง 
     ระหว่างวันที่  21-23  มิถุนายน  2554


     โครงการอบรมครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี2554
     ร่วมกับโครงการอบรมเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ประจำปี 2554


    งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2556
    งานวันเด็กปี 2556  ณ  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
    งานสงกรานต์ปีงบประมาณ  2556
    ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 53

 

ข่าวประกวดราคา  จัดซื้อ - จัดจ้าง  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคูตานพ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสร้าง
   ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
     ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองชาวเหนือ - วังเรือ หมู่ที่ 1,2,3
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองชาวเหนือ-วังเรือ หมู่ที่ 1,2,3
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายเลียบคลองสอง-บ้านปากคลองสอง หมู่ 8,9 บ้านคลองสอง

   สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่  3  บ้านหัวสะแก - หมู่ที่ 11 บ้านวังหัวคู้


   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ,ห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างและโครงการปรับปรุงอาคารและพื้นบริเวณ
สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


   ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปากคลองฝั่งขวา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์


   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำปากคลองสอง  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล  จำนวน 3 ตำแหน่ง  1). ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7 ) จำนวน 1 อัตรา  2). นิติกร 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา  3) นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะโอน สามารถติดต่อได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 037-402089

   ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
    ประชาสัมธ์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 

 

          ประกาศสอบครูปีงบประมาณ 54   

 

          บันทึกข้อความประกาศสอบครู    

    

          ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 

 

 


 

Copyright (c) 2010 by bansang.org