องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
 
 
 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 43 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
7436 คน
23903 คน
235655 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-210309

 
  
ข่าวสารกิจกรรม 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  
  
  
  
  
  
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 
  
  
  
  
  

องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037 - 210309